Nytt quiz – om Värmlands kommuner

Att Värmland utgör 4,3 % av Sveriges yta, att Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia är hertigpar, att landskapssången är ’Ack Värmeland, du sköna’ och att landskapsblomman är skogsstjärna – det vet de flesta.

Men hur är det med kunskapen kring landskapets kommuner och deras vapen?

Det går att testa i detta quiz.

Hur många kommuner finns i Värmlands län?

Correct! Wrong!

Hur många invånare bor i Värmland (31/12 2019)

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken värmlandskommun har högst kommunalskatt 2020?

Correct! Wrong!
Tack för ditt intresse!

Quiz om Värmland

Vad kan du om Värmland och värmlänningar?

En del uppgifter kan hittas på den här webbplatsen, andra hör till s k allmänbildning.

Här ett quiz – frågesport, på svenska – med 15 mycket blandade frågor kring landskapet. Du har hur många försök som helst på dig …De inställda evenemangens vår

Det är tråkigt att behöva ställa in program och aktiviteter som vi planerat i Wermländska Sällskapet. Är det någon gång man skulle behöva träffa glada värmlänningar för en stunds gemenskap och en god historia är det nu. Men det går inte. 

Vi ställer därför in programmet med Andreas Tunström den 21 april och vår traditionella middag på Gubbhyllan den 27 maj, meddelar sällskapets ordförande Nils Gunnar Billinger.

Nu får vi alla göra vad vi kan för att dämpa smittspridningen. Vi får avstå från sociala kontakter och föreningsmöten. Men vi kan ta en promenad, läsa en och annan bok och se en långfilm eller titta på en livestreamad konsert.

Det kommer även en höst

Direktionen och programkommittén arbetar vidare med att planera höstens program. Innan sommaren bryter ut ska kommer information om vad Wermländska Sällskapet planerar för aktiviteter under hösten 2020.

Blir Västanå Teaters Loftet Årets Bygge?

Det händer saker i Rottneros. Västanå Teaters nya vinterbonade lokal Loftet i Berättarladan är nominerad till Årets Bygge 2020. Loftet har skapats tillsammans med Byggdialog och deras samarbetspartners samt Ola Nilsson på Lugnets Arkitektur.

En låda i ladan

Den nybyggda teaterlokalen rymmer bl a ett scenrum med 235 sittplatser och en foajé och är byggd i en limträstomme som klätts med KL-trä *).


Bara en diskret tillbyggnad för hiss och entré vid den södra kortänden skvallrar om att något har förändrats. 
Foto: Nomi Melin Lundgren

Loftet är byggt som en egen enhet (en låda i ladan) inuti den gamla ladan från 1937. Många fina detaljer från förr finns kvar och möter det nya moderna på ett smakfullt sätt.  

Den nya lokalen möjliggör en året-runt-verksamhet i Berättarladan och Västanå Teater invigde Loftet i slutet av förra året genom att spela sin nya vinterproduktion Västanå Jul för drygt 3,500 personer. 

– Vi är mycket stolta och glada över nomineringen till Årets Bygge 2020. Detta projekt har varit som en omöjlig dröm som har förverkligats, säger Inger Hallström Stinnerbom som varit projektansvarig från Västanå Teaters sida.

Prestigefyllt

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på de bäst genomförda projekten som branschen presterar.

Segraren utses av en expertjury. Juryn gör i sin bedömning en sammanvägning av hur väl projekten uppfyller fem huvudkriterier. Kritierna innefattar Samverkan, Teknik/Innovationer, Tid/Kvalitet/Budget, Hållbarhet och Säkerhet. I Årets Bygge 2020 tävlar projekt som färdigställts under 2019.

I år nomineras totalt tio projekt. Vinnaren utses den 31 mars. 

Uppdatering, 2 april 2020:
Årets bygge blev Studenthuset vid Linköpings universitet. Byggherre: Akademiska Hus, arkitekt: White.


*) KL-trä är en byggkomponent som består av minst tre skikt med hoplimmade brädor eller plankor gjorda av barrträ eller lövträ, där vartannat skikt ligger i 90 graders riktning i förhållande till intilliggande skikt. 

Årsmötet uppskjutet

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har direktionen för Wermländska Sällskapet i Stockholm beslutat att skjuta upp årsmötet (planerat till den 25 mars) till andra kvartalet i år.  Vi hoppas att smittläget då har stabiliserats så att årsmötet kan genomföras.

Vi återkommer med ny tid och plats för årsmötet när sådan information finns att ge.

OD:s Caprice/vårkonsert inställd

Vi kan också informera om att även OD:s vårkonsert den 25 april är inställd. Betalda biljetter kommer att återbetalas.

Vad gäller programmet med Andreas Tunström den 21 april och vår traditionella middag på Gubbhyllan, Skansen, den 27 maj avvaktar vi med beslut om de skall genomföras eller ställas in. 

Följ fortsättningen på webben

Vi uppmanar alla medlemmar att följa oss på vår webbplats.
Vi kommer också att informera våra medlemmar via mail och brev när ny information finns att ge.

Med varma hälsningar,
Direktionen

Se Körkarlen med Sällskapet

Torsdagen den 5 mars har du tillfälle att se filmen Körkarlen på Bio Mauritz i Filmhuset, Stockholm.

Med Selma Lagerlöfs goda minne skapade Viktor Sjöström ett gripande, visuellt fängslande och tekniskt nydanande filmkonstverk.

Filmen Körkarlen hade premiär på nyårsdagen 1921, prestigedag för biopremiärer och ett tecken på Victor Sjöströms storhet. Filmens framgång banande väg för Victor Sjöström som regissör i Hollywood under 1920-talet.

I centrum för berättelsen står slumsystern Edith som ligger för döden i lungsot. Hennes sista önskan är att få träffa David Holm, en alkoholiserad man som har en komplicerad relation till den döende kvinnan. Under en nyårsnatt konfronteras David Holm med konsekvenserna av sina handlingar.  

Jan-Erik Billinger

Körkarlen är 93 min lång och visas med digitalt ljudlagd och restaurerad kopia. Filmen presenteras av Jan-Erik Billinger, tidigare chef för Filmarvet på Filminstitutet.


Plats: Visningen äger rum i Bio Mauritz i Filmhuset på Gärdet. Närmaste T-bana är Karlaplan. Man kan också åka buss 76 eller 54, hållplats Filmhuset.

Servering: Före visningen är Filmhusets restaurang öppen. Mer om detta vid anmälan.

Tid: Torsdag den 5 mars kl. 19:00 

Pris: 100 kr betalas med Plusgiro 88 19 95-5, eller Swish 123 216 8854.

Anmälan: Bindande anmälan till klubbmästaren senast den 23 februari via mail: hans.a.olofsson@gmal.com eller telefon 070-511 14 17.

De startade Wermländska Sällskapet

Det var gott om hovpredikanter när 24 män från Värmland grundade Wermländska Sällskapet i Stockholm – den 13 december 1816.

Inte mindre än fyra av de 24 stiftarna hade titeln hovpredikant:

Sekreterare C. M. Arrhenius
Revisor Bratt
Kammarskrivare Brattström
Professor Byström
Doktor Ekström
Kamrer Geijer
Överhovpredikant Hedrén
Sekreterare B. A. von Hofsten
Notarie A. H. Lagerlöf
Notarie A. J. Lagerlöf
Fältsekreterare Larsson
Häradshöfding C. Löhtner
Sekreterare A. Myhrman
Notarie Molinder
Hovpredikant Morin
Notarie Roman
Sekreterare Roman
Revisor Roos
Herr Carl Roth
Hovpredikant Ruus
Sekreterare Stenholm
Sekreterare Wall
Kommissarie Wallin
Hovpredikant Örtenblad

150-årsboken

Detta finns dokumenterat i Sällskapets jubileumsskrift från 1966, dvs 150-årsjubiléet; slutsåld sedan länge men kan möjligen hittas i antikvariat. Skriften är f ö tillägnad de 24 stiftarna.

283 sidor. Tryckt på Nya Wermlands-Tidningens Tryckeri. Omslag av Hans Kündig. Herman Anderssons bokhandel, Karlstad.

Innehåll

Förord av direktör Carl Albert Anderson
Krönika om Wermländska Sällskapet i Stockholm av f. d. byråchefen Tage Berger
Värmländsk Odyssé 1957 av direktör Erik Elinder
Wermländska Sfillskapets stadgar
Stadgar för Sällskapets fonder m. m.
Hedersledamöter
Wermändska Sällskapets medalj
Wermländska Sällskapets förtjänstmedalj
Funktionärer från Luciadagen 1816
Direktionens sammansättning arbetsåret 1965-66
Förteckning över nuvarande medlemmar
Förteckning iiver Sällskapets samtliga. medlemmar 1816—1965
Personregister till ”Krönikan” och ”Värmländsk odyssé”


Bilden: Överhovpredikant Johan Jakob Hedrén (f. 1775) från Rännelanda socken i Dalsland. Teol. dr. Wermländska Sällskapets förste ordförande 1816–1819, samt 1821–1825. Utsågs till biskop i Karlstads stift 1829 och i Linköpings stift från 1833. Avled 1861.

Wermländingen startar – 1966

1966 var jubileumsåret, 150 år för Wermländska Sällskapet. Det inspirerade förutom till jubileumsboken även till tidningsutgivning.

Den 27 oktober 1966 utkom det första numret av tidskriften Wermländingen. Tryckt i Karlstad på Carl Kjellin & Co som ingick i Nya Wermlands-Tidningens tryckeri.

Vinjettens typsnitt var också med det form som då användes av NWT.

Bakom tidskriften stod tre myndiga herrar: Tage Berger, 75 (ämbetsman, tid. byråchef vid SJ), Erik Elinder, 54 (direktör, entreprenör och reklamman), samt Rune Salwing, 41 (UD:s chifferexpert som bl a tjänstgjort på svenska ambassaden i Moskva).

Bättre kontakt med medlemmarna

I första numrets Kungörelser tillkännages:

”Det har länge förelegat ett behov hos Sällskapets direktion av bättre kontakt med medlemmarna. Detta medlemsblad är avsett att till dels fylla nämnda behov. Bladet är tills vidare ämnat att utkomma med tre nummer om året och kommer att tillställas varje medlem kostnadsfritt.”

Se de fem sidorna i första Wermländingen ›

Tack till Nils Eliasson som hittade exemplaret!Osebol-kväll med Sällskapet

Fullsatt, gemytligt och intresserat.

Journalisten/författaren Marit Kapla fick dedicerad uppmärksamhet vid den författarafton Wermländska Sällskapet anordnade måndagen den 3 februari i Katarina kyrkas samlingssal.

Marit Kapla i berättartagen.

Hon läste valda delar ur sin 812 sidor tjocka bok Osebol, den som fick Augustpriset 2019.

Marit Kapla berättade bl a om tillhörigheten till Osebol vid Klarälven, från det hon kom dit som treveckors bebis till tonåren, om unga vuxenlivet med helgernas pendlingsbesök hos föräldrarna samt till återkontakten med byn från 2016. Det var då hon bestämde sig för att intervjua de kvarvarande 42 invånarna. 40 ställde upp och finns med i boken.

Timmar med inspelade samtal

Ett långt och ofta mödosamt arbete, lika mycket som spännande möten och upplyftande insikter från människor med så skilda erfarenheter av glesbygdslivet.

De inspelade samtalen med byborna transkriberades till Word-dokument som Marit långsamt och omsorgsfullt läste och redigerade, inspirerad av arbetssättet hos författaren Svetlana Aleksijevitj.

Till slut blev det ett manus på drygt 800-sidor. Våren 2019 trycktes boken, i november 2019 tilldelades denna hennes första bok Augustpriset i kategorin Årets skönlitterära verk.


Sällskapets vesper i Storkyrkan

– Vespern är tillsammans med Lussebalen Wermländska Sällskapets stora högtider.

– Lussebalen, är precis som namnet antyder, en middag med fest och dans. Då är det klackarna i taket och en och annan hälsning från hembygden.

– Vespern är en tid för eftertanke. Då får vi stanna upp och reflektera över det gångna året och hur det kommande ska bli.

Så hälsade sällskapets ordförande Nils Gunnar Billinger deltagarna välkomna till Nyårsvespern söndagen den 12 januari 2020 i Storkyrkan, Stockholm.

Lussebalen i Spegelsalen och Vespern i Storkyrkan står för kontinuitet, trygghet och  förutsägbarhet. Men det finns också utrymme för förnyelse. 

Vespermusik

Vid Vespern svarade  Karin Petersdotter, Peter Eriksson, Christina Östman och Love Derwinger för musiken:

Preludium, Dmitri Sjostakovitch
Karin Petersdotter och Peter Eriksson, viola, Love Derwinger, piano

Psalm nr 134/ Gläns över sjö och strand v 1-2

Andante moderato ur Viola-konsert D-dur, Karl Stamitz
Karin Petersdotter, viola, Love Derwinger, piano

Geistliches Wiegenlied op 91:2, Johannes Brahms
Christina Östman, sång, Karin Petersdotter, viola, Love Derwinger, piano

Psalm 285/ Det finns djup i Herrens godhet

Psalm nr 297 /Härlig är jorden

Postludium
Kyrkmarsch
av Olle Jansson från Uppland och
Jubileumslåt från Värmland

Storkyrkan som mötesplats

I sin betraktelse talade domkyrkokaplan Ulf Lindgren om Storkyrkan som en mötesplats för människor från olika generationer och från olika delar av världen.

Nils Gunnar Billinger, Wermländska Sällskapets ordförande, talade i sitt högtidstal om två värmlandsförfattare, Marit Kapla och Selma Lagerlöf.

Lussestipendiet utdelat

Vid det efterföljande kaffet delade Nils Gunnar Billinger ut årets Lussestipendium till Alice Ekelöf, industridesigner med rötter i Karlstad.
Alice var utomlands vid Lussebalen då stipendiet vanligtvis delas ut och kunde då inte ta emot stipendiet.
Men nu har stipendium och diplom hamnat i rätta händer.