Ordförande genom tidernaOrdförandelängd – Wermländska Sällskapet i Stockholm
 • Johan Jacob Hedrén, överhovpredikant, 1816-1819
 • Anders Levin, kammarråd, 1819-1821
 • Johan Jacob Hedrén, överhovpredikant, 1821-1825
 • Anders Levin, kammarråd, 1825-1827
 • Daniel Ekelund, fältläkare, 1827-1828
 • Carl Johan Ekströmer, livmedikus, 1828-1830
 • Carl Magnus Arrhenius, förste expeditionssekreterare, 1830-1834
 • Carl Fredrik Geijer, kamrerare, 1834-1847
 • Johan Didrik af Wingård, statsråd, 1847-1854
 • Olof Fryxell, hovpredikant, 1854-1861
 • Carl Gustaf Stuart, riksgäldssekreterare, 1861-1873
 • Fredrik August Dahlgren, kansliråd, 1873-1882
 • Knut Olivecrona, justitieråd, 1882-1888
 • Carl Gustaf Rudolf Cederström, friherre, politiker, 1888-1903
 • C Yngve Sahlin, professor, 1903-1915
 • Daniel Ekelund, landssekreterare, 1915-1922
 • Karl Axel Fryxell, generaldirektör, 1923-1935
 • Erland Falk, expeditionschef, 1935-1938
 • Nils E Bergsten, byråchef, 1938-1943
 • John Byttner, medicinalråd, 1943-1951
 • Nils P Lagerlöf, professor, 1951-1963
 • Carl Albert Anderson, direktör, 1963-1968
 • Georg Wästlund, professor, 1968-1974
 • Erik Elinder, direktör, 1974-1987
 • Erik G Bengtsson, generallöjtnant, arméchef, 1987-2000
 • Lennart Hagelin, direktör, 2000-2006
 • Anders Andersson, operasångare, 2006-2009
 • Nils Gunnar Billinger, generaldirektör, 2009-2023
 • Katarina Leoson, operasångerska, 2023-