Ordförandelängd

Johan Jacob Hedrén, överhovpredikant, 1816-1819
Anders Levin, kammarråd, 1819-1821
Johan Jacob Hedrén, överhovpredikant, 1821-1825
Anders Levin, kammarråd, 1825-1827
Daniel Ekelund, fältläkare, 1827-1828
Carl Johan Ekström, livmedikus, 1828-1830
Carl Magnus Arrhenius, förste expeditionssekreterare, 1830-1834
Carl Fredrik Geijer, kamrerare, 1834-1847
Johan af Wingård, statsråd, 1847-1854
Olof Fryxell, hovpredikant, 1854-1861
Carl Gustaf Stuart, riksgäldssekreterare, 1861-1873
Fredrik August Dahlgren, kansliråd, 1873-1882
Knut Olivekrona, justitieråd, 1882-1888
Rudolf Cederström, kammarherre, friherre, 1888-1903
Yngve Sahlin, professor, 1903-1915
Daniel Ekelund, landssekreterare, 1915-1922
Karl Fryxell, generaldirektör, 1923-1935
Erland Falk, expeditionschef, 1935-1938
Nils Bergsten, byråchef, 1938-1943
John Byttner, medicinalråd, 1943-1951
Nils Lagerlöf, professor, 1951-1963
Carl Albert Anderson, direktör, 1963-1968
Georg Wästlund, professor, 1968-1974
Erik Elinder, direktör, 1974-1987
Erik G Bengtsson, generallöjtnant, 1987-2000
Lennart Hagelin, direktör, 2000-2006
Anders Andersson, operasångare, 2006-2009
Nils Gunnar Billinger, generaldirektör, 2009-