Sällskapets tidskrift Wermländingen ges ut fyra gånger per år och distribueras till medlemmar i sällskapet.

I tidskriften redovisas bland annat programverksamheten. Material om värmländska och dalsländska förhållanden förekommer även. Dessutom bevakas värmländska och dalsländska intressen utanför de båda landskapen.

Medlemmar och andra är hjärtligt välkomna att bidra med material till tidskriften.

Wermländingen nr 175, vintern 2019–2020
Wermländingen nr 173-174, hösten 2019
Wermländingen nr 172, våren 2019
Wermländingen nr 171, hösten 2018
Första numret av Wermländingen, 27 oktober 1966