Sällskapets tidskrift Wermländingen ges ut fyra gånger per år och distribueras till medlemmar i sällskapet.

I tidskriften redovisas bland annat programverksamheten. Material om värmländska och dalsländska förhållanden förekommer även. Dessutom bevakas värmländska och dalsländska intressen utanför de båda landskapen.

Medlemmar och andra är hjärtligt välkomna att bidra med material till tidskriften.