WERMLÄNDSKA SÄLLSKAPET I STOCKHOLM

Direktionen

Nils Gunnar Billinger, ordförande
0708-99 55 01
ordforanden@wermlandskasallskapet.se

Anders Andersson, vice ordförande
viceordforanden@wermlandskasallskapet.se

Eva Arvedson, sekreterare
08-346695
sekreteraren@wermlandskasallskapet.se

Hans Olofsson, klubbmästare och ansv. för programverksamheten
Skaldevägen 45, 167 73 Bromma
08-2515 06 , 070-511 14 17
klubbmastaren@wermlandskasallskapet.se

Ulla Nordin Buisman, skattmästare
ulla.nordin.buisman@wermlandskasallskapet.se
skattmastaren@wermlandskasallskapet.se

Peter Eriksson, sånganförare

Krister Anderson, redaktör för tidskriften
redaktoren@wermlandskasallskapet.se

Lars Appelin
lars.appelin@tele2.se

Monica Ivarsson
monica.ivarsson@wermlandskasallskapet.se

Nils Eliasson
nils.eliasson@wermlandskasallskapet.se

Katarina Leoson
katarina.leoson@wermlandskasallskapet.se

Agneta Waldemarsson
agneta.waldemarsson@wermlandskasallskapet.se

Karin Switz
karin.switz@wermlandskasallskapet.se

Solveig Thorö, ansvarig för medlemsregistret
solveig.thoro@wermlandskasallskapet.se
medlem@wermlandskasallskapet.se


Skriv ett meddelande