Kontakt

WERMLÄNDSKA SÄLLSKAPET I STOCKHOLM

Direktionen

Katarina Leoson, ordförande
0708-67 08 14
ordforande@wermlandskasallskapet.se

Anders Andersson, vice ordförande
viceordforanden@wermlandskasallskapet.se

Eva Arvedson, sekreterare
08-34 66 95
sekreteraren@wermlandskasallskapet.se

Hans A Olofsson, klubbmästare, ansvarig för programverksamheten
Skaldevägen 45, 167 73 Bromma
08-25 15 06 , 070-511 14 17
info@wermlandskasallskapet.se

Jonas Rengård, skattmästare
skattmastare@wermlandskasallskapet.se

Solveig Thorö, medlemsansvarig
solveig.thoro@wermlandskasallskapet.se
medlem@wermlandskasallskapet.se

Peter Eriksson, sånganförare
peter.eriksson@herredalen.se

Lars Appelin
lars.appelin@outlook.com

Fredrik Jönsson
fredda@nikolina.net

Charlott Richardson
charlott.richardson@gmail.com

Karin Switz
karin.switz@wermlandskasallskapet.se

Elenor Wolgers
elenor@wermlandskasallskapet.se


Skriv ett meddelande