Värmländska ambassaden

Ekshäradsgården på Skansen, Stockholm, är en timrad byggnad i två våningar, monumentalt placerad på en höjd, klädd med stående lockpanel som målats med röd slamfärg.

Taket är ett sadeltak klätt med skiffer. Runt ientrédörren finns ett slätpanelat parti, inramat av ett par smala halvkolonner och en profilerad krönlist. Taklisten och de utsirade fönsterfodren är målade i samma ljust gråvita linoljefärg som partiet runt dörren. Dörrbladen är målade med röd linoljefärg. 

Ekshäradsgården uppfördes i början av 1820-talet i Norra Skoga, Ekshärads socken (idag Hagfors kommun). Byggnaden återuppfördes på Skansen 1952-53.

Ekshäradsgården i Norra Skoga var under 1800-talet tingsställe för häradsrätten för Älvdals nedre tingslag samt Värmlands regementes mönstringsplats för Älvdals kompani.


Ekshäradsgården skänktes till Skansen av fru Maria Erikson och provinsialläkare Hjalmar Erikson, Norra Skoga.

Återuppförandet möjliggjordes genom insamlade medel från Wermländska Sällskapet i Stockholm.

Under invigningsdagarna i maj 1954 samlades omkring 30,000 personer, varav många rest till Skansen från Värmland.

Bland särskilda gäster syntes statsminister Tage Erlander, biskop Arvid Runestam, landshövding Axel Westling och artister som sångerskan Zarah Leander, skådespelaren och regissören Victor Sjöström samt operasångerskan Helga Görlin.Bilden överst: Teddy Hallingström, foto