Program hösten 2023


Lördag den 16 december kl. 18:00

Medlemmarna Wermländska Sällskapet i Stockholm med familj och vänner inbjuds härmed till Lussemiddag med dans på Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm (mitt emot Rådhuset).


Teddes Välkomma inleder kvällen
Årets Lucia, Olivia Ginsburg Rosengren, inträder tillsammans med ett välsjungande luciatåg när platserna i Festsalen har intagits.

Under kvällen hyllas Årets Värmlänning med kungamedalj och diplom. Sällskapet belönar genom Lussegåvefonden årets Lussestipendiat.

Poeten Bengt Berg, Sällskapets Kulturstipendiat 2002 och årets Värmlänning 2015 tillika 2023 mottagare av både Gunde Johansson-priset och Selma Lagerlöfs litteraturpris, medverkar med sitt personliga tilltal.

En pianotrio bestående av Klara Leoson, violin, Alice Gjellestad, cello, och Tatyana Nikolayeva, piano, förgyller kvällen ytterligare.

Klädsel: Smoking eller mörk kostym

Luciabalens meny ›

Anmälan

Bindande anmälan till Lussemiddagen sker genom inbetalning av deltagaravgiften 1,100 kr per medlem respektive 1,600 kr per icke medlem, 600 kr för studerande.
Inbetalning ska ske till plusgiro 88 19 95-5 och vara klubbmästaren Hans A Olofsson tillhanda senast måndagen den 27 november 2023.
Glöm inte att ange namn på deltagarna OBS! Begränsat antal platser.


Torsdag 21 september kl. 18:30

Agneta Bergqvist, som för ett par år sedan kom med en bok om sin mans morfar, Herman Olofsson, allmänt kallad Herman i Falla visade hon för en större publik vem denne synnerligen duktige träsnidare var. I Arvika med omnejd finns han representerad med många vackra ting. Detta utan att innehavarna vetat så speciellt mycket vem denne Herman var. Den kunskapsluckan kan fyllas om man läser Agnetas bok.

Nu har Agneta Bergqvist kommit med ännu en bok. Den här gången om en synnerligen välbekant och omtyckt värmländsk konstprofil, nämligen Per-Inge Fridlund, Rackstadmuseets förste intendent, i en bok utgiven på Carlssons förlag.

Boktiteln ger anslaget: Att visa andras konst. Det är något som Per-Inge Fridlund ägnat sitt liv åt. En självlärd konstexpert med kontakter in i konstvärlden medverkar till att placera Arvika på den svenska konstkartan. Men boken handlar inte bara om hur man hanterar andras konst på ett sätt som levandegör den och väcker intresse till fortsatta konstupplevelser, för det gör Per-Inge Fridlund.  Dessutom innehåller boken en exposé av tillkomsthistorien av Rackstadmuseet, presentationer av konstnärerna och konsthantverkarna man kan räkna i Rackstadkolonin.

Kaffe och smörgås.

Plats: Katarina kyrkas församlingssal, Högbergsgatan 15 A, Stockholm
Kostnad: 160 SEK. Betalning via pg 88 19 95-5 eller Swish 123 216 8854. Ange koden VAK.

Anmälan:  Bindande anmälan till klubbmästaren senast den 15 september via  mail: hans.a.olofsson@gmail.com eller telefon 070-511 14 17. 

Torsdag 5 oktober kl. 18:30

I tidskriften Värmländsk Kulturs nummer om Skillingmark, med journalisten Lennart Persson som särskild redaktör, fanns bland många intressanta artiklar också en om den s.k ”nazistprästen” Hilding Malmgren. Mellan åren 1928 – 1957 var han präst i Skillingmark och om hans liv och förehavanden har Lennart Persson forskat och skrivit denna artikel. Artikeln har väckt uppmärksamhet och tagits upp i olika medier.

Under Wemländska Sällskapets sommarresa just i gränsbygderna mot Norge fick deltagarna möta Lennart Persson och en liten del av berättelsen om Malmgren.

Nu inbjuder Sällskapet till en samtalskväll mellan just Lennart Persson och biskopen i Karlstad stift, Sören Dalevi, om turerna kring Malmgren, kyrkans agerande, dåvarande biskopens relation till Malmgren men också en spaning av hur kyrkan kan/bör hantera extremistiska tendenser.

OBS: Programmet börjar 18.30, Kaffe serveras efter samtalet.

Plats: Katarina kyrkas församlingssal, Högbergsgatan 15 A, Stockholm

Kostnad: 160 SEK. Betalning via pg 88 19 95-5 eller Swish 123 216 8854. Ange koden MALM.

Anmälan:  Bindande anmälan till klubbmästaren senast den 29 september via  mail: hans.a.olofsson@gmail.com eller telefon 070-511 14 17. 


Lördag den 28 oktober kl. 18:30

Hackkorvens dag firas traditionsenligt den fjärde lördagen i oktober. Precis som förra året är vi på Sturehof, men i år är det i deras nybyggda festvåning vi samlas. Vi serveras en trerättersmeny som består av: 

  • Variation på Vänerlöjrom
  • Hackkorv med tillbehör
  • Värmlandstårta

Priset för menyn är 495:-. Dryck ingår inte i meny utan beställs, efter tycke och smak, på plats. 

Dryck ingår inte i menyn utan beställs, efter tycke och smak, på plats.

Vi har 50 platser till vårt förfogande och det är först till kvarn som gäller, så skynda att anmäla! Sista dag för anmälan är 13 oktober. 

Anmäl dig till klubbmästaren på mail hans.a.olofsson@gmail.com eller på telefon 070-511 14 17. Betala 495:- senast 2023-10-13 till pg 88 19 95-5 eller Swish 123 216 8854. Ange kod HAC.


Wermländska Sällskapets medlemmar inbjuds till att besöka Plikt- och prövningsverket. Besöket äger rum på myndighetens prövningskontor, Tegeluddsvägen 29 A, Stockholm.

Bakgrund:
Sommaren 2023 gjorde Wermländska Sällskapet i Stockholm en resa i Värmland med fokus på försvars- och säkerhetspolitik. Vi besökte brigadmuseet i Karlstad, Eda Skans och beredskapsmuseet i Järnskog mm.  I Karlstad ligger också huvudkontoret för Plikt- och prövningsverket. Uppgiften för Plikt- och prövningsverket är bland annat att ansvara för mönstring av totalförsvarspliktiga värnpliktiga. Myndigheten ansvarar också för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning.  Efter det att värnplikten återinförts och i takt med de kraftiga satsningar som görs på att bygga upp det svenska försvaret har denna myndighet en central och mycket viktig roll.  

Wermländska Sällskapets medlemmar får nu en unik möjlighet att besöka en mycket aktuell och växande myndighet. Under besöket kommer generaldirektören Christina Malm med medarbetare att berätta om myndigheten och regeringens uppdrag. Vi kommer också att gå genom prövningen så att vi får se vilka moment de prövande genomför.  

I Karlstad finns också fler myndigheter som exempelvis Konsumentverket, delar av Kammarkollegiet och delar av MSB. Under besöket får vi också en orientering om hur det är att etablera och driva en myndighet i Karlstad. Vad betyder det för en mellanstor stad i landsorten att olika myndigheter lokaliseras till orten. Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna?

Du som vill delta i detta besök anmäler sig till klubbmästaren på mail hans.a.olofsson@gmail.com eller telefon 070-511 14 17 senast den 2 november. Ange koden PLIKT.

Vi behöver Ditt namn och Ditt personnummer för inpassering. Medtag id-handling.

På myndighetens webbplats Plikt- och prövningsverket kan du läsa mer om verksamheten.


Körkonsert

Söndag den 26 november kl. 16:00 (introduktion 15:15)

En av Wermländska Sällskapets kulturstipendiater, Mats Nilsson, är idag professor i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Tidigare har han bl. a. under fem år varit dirigent för Sydney Philarmonia Choirs och undervisade då samtidigt i kördirigering vid Conservatorium of Music och utsågs 2014 till Årets körledare. Utmärkelsen utdelas årligen ut i samarbete mellan Föreningen Sveriges Körledare och Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Maria-Magdalena-kyrka.jpg

Idag är han också anställd i Maria Magdalena församling och det är med en av den kyrkans ensembler, Maria Magdalena Vokalensemble (MMV) och Maria Magdalena Barockorkester (MMB) som Wermländska Sällskapet inbjuds till konsert. MMV fyller 12 år i höst och kännetecknas av en synnerligen god körklang och stark gestaltningsförmåga. 
Programmet innehåller musik av Johann Sebastian Bach, nämligen en av hans motetter ”Jesu, meine Freude” och Antoni Caldaras ”Missa Dolorosa”. Caldara var född 1670 eller 1671 och dog i december 1736 och var bl. a. hovkapellmästare i Wien förutom att han var cellist och just barockkompositör.

Tid: Söndag 26 november kl. 16:00 med introduktion 15.15 av Mats Nilsson

Plats: Maria Magdalena kyrka, Stockholm

Kostnad: 100:-. Betalning sker vid entrén.