Bli medlem

Medlemskap i Wermländska Sällskapet

Enligt Sällskapets stadgar kan den, som är född i Värmland eller Dalsland samt den som efter vanligen antagna grunder kunna såsom Wermlänning anses, bli medlem i Wermländska Sällskapet. 

Anmälan görs till medlemsansvarig Solveig Thorö på mailadress medlem@wermlandskasallskapet.se Bifoga gärna uppgift med namn, adress, titel, mailadress samt födelsedatum. 

Medlemsavgiften är 250 kr.
För tillkommande familjemedlemmar är avgiften 150 kr. Studerande betalar 100 kr. 

Som medlem får du möjlighet att delta i sällskapets olika programkvällar och andra arrangemang. Dessutom får du sällskapets tidskrift Wermländingen några gånger per år.

Vår stora högtidsdag firar vi i december med en traditionsenlig Lussebal. Då äter vi en festlig måltid, delar ut priser och stipendier, får besök av årets Lucia samt träffas och trivs tillsammans. 

Ett medlemskap är en utmärkt present till den kompis som redan har allt! Meddela namnet på din kompis till medlem@wermlandskasallskapet.se och få sedan ett presentkort som du skickar till den nya medlemmen – som kommer att bli lycklig över denna förnämliga gåva!