Bli medlem

Bli medlem

Medlemskap i Wermländska Sällskapet

Värmlänningar och dalslänningar eller personer som i övrigt anses som värm- eller dalslänningar hälsas varmt välkomna som medlemmar i Wermländska Sällskapet i Stockholm.


Vänliga medlemsavgifter

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. För tillkommande familjemedlemmar är årsavgiften 125 kronor. Studerande betalar 75 kronor. 

Inbetalning sker lämpligast till plusgiro 49 87 073-6 med bifogade uppgifter om namn, adress samt gärna födelsedatum, titel och e-postadress om det vill meddelas oss.


Tidskriften, programkvällar, subventionerade middagar

Som medlem får du sällskapets tidskrift Wermländingen
fyra gånger per år och får möjlighet att gå på av sällskapet arrangerade middagar och andra arrangemang. Många middagar subventioneras av sällskapet vilket gör ett medlemskap särskilt förmånligt; inte minst den stora middagen vid Luciatid.

Därtill stödjer du gemenskapen mellan värm- och dalslänningar, samt är delaktig i de stipendier och priser som delas ut av Wermländska Sällskapet.


Medlemskap som present
Till en glad, ny medlem. Välkommen in i den värmländska värmen!

Ett medlemskap är en utmärkt present till den kompis som redan har allt. Betala då in medlemsavgiften, ange den nya medlemmens namn, adress samt födelsedatum
och rekvirera ett presentkort från Solveig Thorö, ansvarig för medlemsregistret, medlem@warmlandskasallskapet.se 

Kortet skickar du sedan till den nya medlemmen som kommer att bli lycklig över denna förnämliga gåva.

Värvar du fyra fullbetalande medlemmar under året får du gå gratis på Luciafesten (som varje år i december brukar avhållas å Grand Hôtel, Stockholm).