Jubileumsboken

Wermländska Sällskapets 200-årsjubileumsbok

Värmland och värmlänningar som finns utanför landskapets gränser är temat för Wermländska Sällskapets 200-årsjubileumsbok, Värmland är större än Värmland. Sällskapet grundades av värmlänningar och dalslänningar ”i exil”.

Som yrkesverksamma saknade de gemenskapen vid Värmlands nation i Uppsala och 1816 grundades Wermländska Sällskapet i Stockholm, vars medlemmar nu finns på många platser i Sverige och i världen.

Förr och nu

Om Wermländska Sällskapet förr och nu kan vi läsa här. Men också om värmlänningar som står staty i Stockholm, om värmländska dialekter och vi får följa med på en rundvandring i skulptören Christian Erikssons spår.

Vi får också läsa berättelser av lucior i Sällskapet under åtta decennier. Vi får vidare lära känna Ekshäradsgården på Skansen, den värmländska ambassaden, samt vad som kallats Sällskapets moder, Värmlands nation, och fadern Götiska förbundet.

Därtill det mest omfattande som skrivits om Värmlands och Dalslands landskapvapen i modern tid, med unika bilder.

Bland författarna kan nämnas Lars Löfgren, Ingemar Eliasson, Barbro Järliden, Carina Olsson, Per Inge Fridlund och många fler. En del av innehållet känner vi igen medan annat är nytt. Sammanhanget är definitivt nytt, men allt handlar om Värmland. En del av Värmland ligger i din hand.

261 sidor

Boken omfattar 261 sidor och 100 bilder. Boken går att få hemskickad och för mjukband kostar det 150 kronor, inkl frakt. Boken i hårdpärm kostar 230 kronor inkl. frakt.

Sätt in aktuell summa på sällskapets plusgiro: 49 87 073-6 med uppgifter om namn och adress. Boken kan även köpas från adlibris.com.
I Uppsala säljer Värmlands nation boken.


Jubileumsboken, Wermländska Sällskapet 150 år

Jubileumsskriften från 1966, dvs 150-årsjubiléet; slutsåld sedan länge men kan möjligen hittas i antikvariat.

Eller här
(Bokbörsen)

283 sidor. Tryckt på Nya Wermlands-Tidningens Tryckeri. Omslag av Hans Kündig. Herman Anderssons bokhandel, Karlstad (i distribution).
100 exemplar trycktes i en numrerad upplaga.