En väldigt speciell vy av landskapet Värmland: en satellitbild infogad i landskapets konturer.