Vad har vi lärt oss av pandemin?

Från vänster: Nils Gunnar Billinger, Björn Eriksson, Emma Spak

Den 12 oktober 2021 gästades Wermländska Sällskapet av två personer som spelat/spelar en huvudroll när det gäller bekämpningen av covid-19;  Emma Spak från SKR /Sverige Kommuner och Regioner och Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket. Båda är sedan en tid medlemmar i Wermländska Sällskapet. Under kvällen gav de en översikt av arbetet med covid-19 och vad vi lärt oss av Pandemin och hur vi ska förbereda oss för nästa pandemi.


Det känns inte riktigt respektfullt att använda ett ord som ketchupeffekt, när man ska försöka beskriva hur det var när pandemin etablerade sig i Sverige vårvintern 2020. Likväl ger ordet oss en aning om hur det var för dem som var satta att se till att allt kom igång och fungerade med den akuta vården för dem som insjuknat i covid-19.

Under kvällen fick vi en inblick i den hisnande verklighet som Emma Spak och Björn Eriksson kunde beskriva för oss. Täta, och inte minst snabba beslut, var en absolut nödvändighet i en snabbt eskalerande situation i vården. En hjälp i en svår situation var att man inom sjukvården alltid är van att ställas inför svåra situationer som kräver snabba beslut för omedelbar åtgärd.

Som ett exempel kan nämnas beslutet att flytta på patienter – och inte personal – till andra sjukhus, när platserna tröt på olika håll i landet. Det gav bästa förutsättningar att ge varje patient bästa vård utifrån den enskildes behov. 

Hela tiden uppföljning av den vård som gavs. Vården behövde anpassas efter ett nytt virus som man inte riktigt kände till. Nya sätt att behandla som visade sig verkningsfulla, utvecklades allteftersom.

Som räddaren i nöden kom så vaccinet, och det mycket snabbare än någon kunnat drömma om. Apropå vaccin, så fick vi lära oss att Läkemedelsverket i sina uppföljningar av eventuella biverkningar (som är få!) inte bara följer situationen i Sverige, utan också kopplar upp sig mot databaser i andra länder i Europa, USA och Kanada för att följa utvecklingen. Intressant och förtroendeingivande.

Varmt tack till Emma och Björn som kom till oss denna kväll, och tack för alla insatser under alla långa månader!

Solveig Thorö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *