Samtal om ”nazistprästen”

Samtal om ”nazistprästen”

En programkväll i oktober 2023 med Wermländska Sällskapet:

Biskop Sören Dalevi och journalisten Lennart Persson möttes i ett samtal om nazistprästen i Skillingmark utifrån en artikel som Lennart Persson skrivit i ”Värmländsk kultur”.

Frågan Lennart ställde till biskopen var bland annat hur det var möjligt att inom Svenska kyrkan fungera som präst med så tydliga nazistsympatier. Biskopens svar var att det fanns starka nazistsympatier i stora delar av det svenska samhället och måhända en tyst men ändå tydlig acceptans för de strömningar nazismen stod för. Så även inom Svenska kyrkan där Hilding Malmgren inte var ensam om starka sympatier för Hitler. Dessutom var Svenska kyrkan under denna tid statskyrka och hade att handlägga personalfrågor av den här sorten utifrån svensk lag. 

Med Svenska kyrkans nya relation till staten skulle en präst med Hilding Malmgrens politiska framtoning skiljas från sitt ämbete. Samtidigt konstaterade biskopen att Svenska kyrkan och det svenska samhället i övrigt inte gjort upp med nazismen och konstaterade att:

– Det svenska samhället liksom Svenska kyrkan borde skriva en vitbok om förhållningssättet till nazismen som ett antal andra länder gjort.


– Anders Andersson. Foto: Lars Thorö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *