Värmländska ortnamn på produkter

Det du ser på bilden är 2-sitssoffan Deje. Går att köpa för 4,995 kronor på nätet.

Den är inte från Ikea. Denna möbeljätte har istället 3-sitssoffan Karlstad (för 2,495 kronor). Ikea är ju känt för att ha svenska ortnamn på sina soff-, säng- och bordsprodukter, men Karlstad är det enda värmländska exemplet.

På det stora möbelvaruhuset finns även en produkt som heter Alster, men den har ingen anknytning med platsen i Värmland utan betyder helt enkelt ’produkt’.

I en annan onlinebutik har vi hittat stolen Dyvelsten (en del av Forshaga).Sedan har vi ju boken Osebol av Marit Kappla. Men litterära (eller musikaliska) titlar räknar vi inte in till den här kategorin.

Vet du mer?

Så frågan till er alla: finns det fler saker/produkter som fått klingande värmländska ortnamn?

Alla infall och tips mottages tacksamt.Torsby etta i Värmland

Torsby kommun, med sina 11,600 invånare och 1,700 företag, har återigen visat framfötterna.

För sjunde gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det genomsnittliga nöjd-kundindex-resultatet 78 ger Torsby kommun en första plats i Värmland och en 24:e plats i Sverige.

Mätningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Frågorna rör sex myndighetsområden bland annat bygglov, brandskydd och serveringstillstånd. Frågorna besvaras inom sex serviceområden där information, kompetens och effektivitet är tre av områdena. Undersökningen 2019 omfattar 188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar.

Gott bemötande

– Utgångspunkten för att en myndighet ska ha högt och gott förtroende är att alla medarbetare ständigt arbetar för att man ska finnas till hands och vilja lämna god och hög service.

– Man väljer inte som allmänhet eller företagare att komma till myndigheten, utan man måste det om man söker tillstånd eller liknande och då är vår roll att kunna bemöta dem på ett gott och rättvist sätt, säger Malin Jonsson, miljö- och byggchef, Torsby kommun.

Bra samarbete är A och O

Miljö- och byggkontoret på Torsby kommun träffas varje vecka för att gå igenom alla inkomna ärenden, utöver det finns även LED-möten (LED = Lots för Enkel Dialog)

– Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar företagsärenden., säger Eva Larsson, näringslivschef, Torsby kommun.

Ett LED-möte innebär att företag som vill etablera sig eller på något vis vill ändra eller utveckla sin verksamhet får möjlighet att träffa samtliga handläggare som berörs, vid ett och samma tillfälle. Företagaren slipper alltså att själv leta upp och kontakta alla.

Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun.

Bilden: Fryksände kyrka i Torsby


Nytt quiz – om Värmlands kommuner

Att Värmland utgör 4,3 % av Sveriges yta, att Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia är hertigpar, att landskapssången är ’Ack Värmeland, du sköna’ och att landskapsblomman är skogsstjärna – det vet de flesta.

Men hur är det med kunskapen kring landskapets kommuner och deras vapen?

Det går att testa i detta quiz.

Hur många kommuner finns i Värmlands län?

Correct! Wrong!

Hur många invånare bor i Värmland (31/12 2019)

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken kommun?

Correct! Wrong!

Vilken värmlandskommun har högst kommunalskatt 2020?

Correct! Wrong!
Tack för ditt intresse!

Osebol-kväll med Sällskapet

Fullsatt, gemytligt och intresserat.

Journalisten/författaren Marit Kapla fick dedicerad uppmärksamhet vid den författarafton Wermländska Sällskapet anordnade måndagen den 3 februari i Katarina kyrkas samlingssal.

Marit Kapla i berättartagen.

Hon läste valda delar ur sin 812 sidor tjocka bok Osebol, den som fick Augustpriset 2019.

Marit Kapla berättade bl a om tillhörigheten till Osebol vid Klarälven, från det hon kom dit som treveckors bebis till tonåren, om unga vuxenlivet med helgernas pendlingsbesök hos föräldrarna samt till återkontakten med byn från 2016. Det var då hon bestämde sig för att intervjua de kvarvarande 42 invånarna. 40 ställde upp och finns med i boken.

Timmar med inspelade samtal

Ett långt och ofta mödosamt arbete, lika mycket som spännande möten och upplyftande insikter från människor med så skilda erfarenheter av glesbygdslivet.

De inspelade samtalen med byborna transkriberades till Word-dokument som Marit långsamt och omsorgsfullt läste och redigerade, inspirerad av arbetssättet hos författaren Svetlana Aleksijevitj.

Till slut blev det ett manus på drygt 800-sidor. Våren 2019 trycktes boken, i november 2019 tilldelades denna hennes första bok Augustpriset i kategorin Årets skönlitterära verk.