Nytt naturreservat i Värmland

Nytt naturreservat i Värmland

Cirka sju kilometer sydväst om Branäs (i Torsby kommun) ligger Uggenäs naturreservat, det 221:a i Värmland.

Det har Länsstyrelsen Värmland nyss beslutat.

Uggenäs naturreservat har stark naturskogskaraktär. Det skyddade området är cirka 104 hektar – eller cirka 150 fotbollsplaner, för den som uppskattar den sortens omräkning. Naturreservatet Uggenäs består av skogsmark, myr och sumpskog.

Området har stor biologisk mångfald och hittills har 18 signalarter och 19 rödlistade arter påträffats, bland annat svamparterna fläckporing och gräddporing.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *