Kulturarvsmedalj till Stinnerboms

Kulturarvsmedalj till Stinnerboms

Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom får Kulturarvsmedaljen av Kungl. Patriotiska Sällskapet för att de med stor framgång utvecklat och förmedlat ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i värmländsk tradition som i världskulturen. Sedan 1990 driver de Västanå Teater i Sunne. 2001 utsåg de till Årets värmlänning.

– Västanå Teater har en egen spelstil med berättande, musik och dans som lika viktiga delar av helheten. Det är storstilat, berörande och konstnärligt mycket högtstående, säger Susann Silfverstolpe, förslagsställande ledamot och tidigare intendent på Bukowskis. 

Medaljen kommer att delas ut i samband med jubileumsföreställningen En saga om en saga den 9 september. Sällskapets ledamot, landshövding Georg Andrén överlämnar medaljen. Föreställningen celebrerar teaterns egen femtioåriga saga och är ett möte mellan Västanå Teater och Selma Lagerlöf. 

Motiveringen

– Regissören, teaterchefen och riksspelmannen Leif Stinnerbom och kostymskaparen Inger Hallström Stinnerbom har med stor framgång på Västanå Teater under drygt tre decennier utvecklat och förmedlat ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i värmländsk tradition som i världskulturens folkmusik och dans. Genom starkt visuell, kroppslig, poetisk och musikalisk berättarteater dansar texten i Selma Lagerlöfs mångbottnade texter eller i myter, folksagor och epos som Eddan och Kalevala. Detta specifika kulturarv traderas nu också genom nya generationer Stinnerbom.

Om Kulturarvsmedaljen

Kulturarvsmedaljen instiftades 2012 med syftet att premiera och lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, föreningar, företag, församlingar och organisationer gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Nomineringarna görs av sällskapets ledamöter. Medaljen är gjord i 18 karat guld och ges i Sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan, med Kung Carl XVI Gustafs bild på åtsidan. 

Tidigare mottagare

Carl-Gustaf von Ehrenheim, Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson, Anders Wall, Barbro Osher, Kjerstin Häggbom Dellert, Alexander Husebye och Eva Rydberg.


Foto: Håkan Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.