Stinnerboms får stort musikpris

Stinnerboms får stort musikpris

Frontpersonerna bakom Västanå Teater – Leif StinnerbomMagnus Stinnerbom och Sophia Stinnerbom – tilldelas den 13 juni Bo Bringborns Minnespris 2022 på 125,000 kronor.

Ett inte så känt musikpris som nu utdelas för tredje året. Total ska 25 miljoner kronor fördelas under tio år.

Enligt Bo Bringborns testamente ska det utmärkande för pristagaren vara ”framstående prestationer, stor begåvning, skicklighet eller påtaglig målmedvetenhet och ambition på musikens område”. 

Motiveringen

– Stinnerbom, Stinnerbom och Stinnerbom tilldelas Bo Bringborns Minnespris för individuell skaparkraft om 125,000 kr för år 2022 för sitt gemensamma och oförtrutna arbete kring folkmusikens utövande satt i relation till dess historiska ursprung; för kraften att påverka folkmusikgenrens utveckling; och för sitt målmedvetna arbete att sätta musiken i en central plats i Västanå teaters mångfacetterade teaterverksamhet i Berättarladan i Sunne, Värmland.

– Tack vare Leif Stinnerbom, Magnus Stinnerbom och Sophia Stinnerbom – och alla deras medmusikanter – har musiken fått en bärande och självklar plats i en nyskapad musikteaterform där litteraturen, dansen och musiken lyfter varandra. Denna skaparkraft har gjort Västanå teater känd både nationellt och som internationellt.

Den Andra Operan

är också mottagare av Bo Bringborns Minnespris. Bakom operan står Hanna Fritzson, Bente Rolandsdotter och Ditte Hammar.

Vitaliserande och modiga insatser

– Den Andra Operan tilldelas Bo Bringborns Minnespris för individuell skaparkraft om 125,000 kronor för år 2022 för att genom seminarier, konserter, föreställningar och debatt söka omstöpa och omforma vårt operaliv.

– Med vitaliserande och modiga insatser sätter Den Andra Operan ljuset på stor operakonst som undanhållits scenen, konserten och publiken, lyder motiveringen.


Den externa prisnämnden har bestått av Peter ErikssonSanna GibbsSara NorlingCarl Unander-Scharin och Fredrik Wetterqvist.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.