Vätgaståg på Inlandsbanan

Vätgaståg på Inlandsbanan


Inlandsbanan sträcker sig hela 130 mil genom Sverige från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Eller ungefär lika långt som mellan Stockholm och Leipzig.

Sträckan Kristinehamn–Nykroppa har rustats upp och ingår som en normal del av Trafikverkets nät.

Inlandsbanan är en av Sveriges sista stora järnvägsprojekt, men blev ingen succé, inte ens som nybyggd för drygt 100 år sedan. Nedläggningshotad i flera omgångar lever den dock kvar. Men ett genombrott i nutid kan vara förestående.

Först i världen

Vätgaståget Alstom på Inlandsbanan.
Vätgaståget på Inlandsbanan.

Det första passagerartåget i världen som drivs av vätgas har gjort sin debut på svensk järnväg. Det blev en testkörning på Inlandsbanan.

Tåget som visades upp av tågtillverkaren Alstom är, precis som Inlandstågs nyinköpta tåg en Alstom Lint, men är framtaget speciellt för att ersätta regionala dieseltåg på ej elektrifierad järnväg. Det har samma prestanda och kapacitet men körs på vätgas – enda utsläppet är vatten.

Inlandsbanan är oelektrifierad och vätgasdrivna fordon är en därför en möjlig hållbar och långsiktig lösning. Idag drivs dotterbolaget Inlandstågs fordon på biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %.

Inlandsbanan från Kristinehamn till Gällivare.

Ägs av 19 kommuner

Inlandsbanan AB, som ägs av de 19 kommunerna längs banans sträckning i det inre av mellersta och norra Sverige, hoppas nu på att vätgasen, den senaste stora snackisen på det förnybara energiområdet, ska bli räddningen. Inlandsbanan tillhör nämligen de 25 procent av Sveriges järnvägar som inte är elektrifierade. I dag används dieseldrivna lok på banan.

En ökad godstrafik på Inlandsbanan kan avlasta såväl de många tunga vägtransporterna som godstransporterna på övriga järnvägslinjer.

Alstoms persontåg på vätgas går drygt 100 mil på en tank. Det skulle alltså räcka för att köra nästan hela Inlandsbanans sträckning. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.