Musikaliska akademiens stipendium till Karlstad-pedagog

Musikaliska akademiens stipendium till Karlstad-pedagog

Vid Kungl Musikaliska akademiens högtidliga årssammankomst den 29 november 2021 i Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm, fick musikpedagogen Ragnhild Sandberg Jurström från Karlstad ta emot Göran Lagervalls musikstipendium 2021 ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand.

Musikhögskolan Ingesund undervisar hon i musiklärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kurser, framförallt i kurser som belyser den lärande eleven, lärares ledarskap, betyg och bedömning samt vetenskapliga metoder och utvecklingsarbeten.

Dessutom handleder och examinerar hon självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Hon är också kursledare för flera av de utbildningsvetenskapliga kurserna samt för kursen Självständigt arbete på avancerad nivå.

Gedigen musiklärarerfarenhet

Ragnhild Sandberg Jurström har en musiklärarexamen från Musikhögskolan Ingesund och en körpedagogexamen från Örebro musikhögskola, Hon har arbetat i cirka 20 år som musiklärare i kulturskola och på gymnasiets estetiska och andra program.

Hon har gått en forskarutbildning i musikpedagogik på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, där hon skrev en avhandling om körledares kommunikation i kör. Efter doktorsexamen anställdes hon på Musikhögskolan Ingesund som lektor i musikpedagogik.

Under alla år har Ragnhild varit verksam som körledare för ett antal körer; hon jag leder fortfarande en kör som ger ett par större konserter varje år. Hon medverkar fortfarande som pianist både vid en del av dessa körkonserter, men också i andra musikaliska sammanhang.

Under åren 2013-2017 var hon ledamot av Lärarutbildningsnämnden på Karlstads universitet.


Göran Lagervalls musikpedagogiska stipendium utdelas årligen ”för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *