Då var det järnvägsliv i Strömtorp

Då var det järnvägsliv i Strömtorp

I nordvästra delen av Degerfors ligger Strömtorp längs Värmlandsbanans (nordvästra stambanans) sträckning i riktning Kristinehamn. I Strömtorp ansluter banan mot Karlskoga – Bofors. Tidigare fanns här även järnvägsförbindelse till Otterbäcken.

Stationen hade under sina glansdagar ett 20-tal anställda.

Idag är det ett lugnt bostadsområde. Tidigare var här fullt av rörelse, då Strömtorp var centralort för Degerfors och Karlskoga. Det var på den tiden då tjänstemännen från Bofors och Degerfors järnverk klev på tåget från Strömtorp.

På bilden ses Strömtorps station och bangård omkring 1910; en anslutningsstation med Nora Bergslags Järnväg, NBJ. 

Så ser stationen ut idag.

Stationen anlades i januari 1872 med namnet Karlskoga i och med att Nora – Karlskoga Järnväg, NKJ, öppnade bandelen Karlskoga – Bofors för provisorisk godstrafik. NKJ gick i november 1905 upp i ett nytt bolag, NBJ. I oktober 1900 byttes namnet Karlskoga till Strömtorp.

Tågen på bilden överst är till vänster ett NKJ-tåg, det till höger ett SJ-tåg. NKJ-tåget klart för avgång mot Nora och SJ-tåget mot Laxå.


Foto: Stig Nyberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *