Frödingmedaljen till Urban Dahlberg

Frödingmedaljen till Urban Dahlberg

Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj 2021 har tilldelats kompositören och musikförläggaren Urban Dahlberg, för hans insatser att befästa nationalskalden Gustaf Frödings position i den svenska körrepertoaren.

Urban Dahlbergs stora körverk Syskonkärlek utspelar sig på Cecilia Frödings dödsdag (25 december 1914), då hon återser sin tidigare bortgångne bror i himlen. Gustaf Fröding dog den 8 februari 1911.

I Syskonkärlek blandas de 11 tonsatta dikterna med recitation i ett biografiskt samtal mellan syskonen. Körverket publicerades 2018 och framfördes bland annat på Frödingdagarna på Alsters herrgård 2019.

Urban Dahlberg (med sommarställe i Brunskog) dekorerades med medaljen i samband med firandet av Frödingdagarna på Alsters herrgård den 21 augusti 2021, ett evenemang som i år skedde digitalt.

Lyssna till Syskonkärlek på Spotify


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.