Sveriges första landbaserade laxodling byggs i Säffle

Sveriges första landbaserade laxodling byggs i Säffle


Efter att miljöprövningsenheten gett klartecken har nu bygget av Sveriges första landbaserade laxodling i Säffle satts igång. En miljardinvestering som väntas ge hundratals arbetstillfällen.

Premium Svensk Lax AB är företaget som vill skriva industrihistoria. I mer än två år har bolaget arbetat med projektet, en av de största svenska industrisatsningarna inom foodtech. Basen för projektet är en omfattande, grundlig process där miljöaspekten har varit i central från start. Anläggningen kommer att uppta 58,800 kvadratmeter på industrimark strax väster om Säffle. Fullt utbyggd är produktionskapaciteten 10,000 ton hel fisk per år. 

Start 2024

För ett år sedan fick projektet klartecken som Sveriges första landbaserade laxuppfödning av miljöprövningsmyndigheten i Örebro. 2024 är anläggningen klar för fullskalig produktion.

– Vi skriver industrihistoria när Premium Svensk Lax som första svenska företag sätter spaden i marken för ett av de största industriprojekten inom svensk foodtech, säger vd, Sanja Miljevic.

Anläggningen bygger på en miljövänlig teknik som är anpassad till inlandsförutsättningar utan direkt kontakt med intilliggande vattendrag. Vattnet tas från kommunalt VA och renas i anläggningens eget reningsverk innan det distribueras till det lokala reningsverket i Säffle.

Flera hundra nya jobb

För Säffle kommun innebär den inlandsbaserade laxodlingen hundratals nya jobb.

– Från Säffle kommun upplever vi satsningen som metodisk och seriös och vi har stort förtroende för intressenterna bakom projektet. En satsning inom hållbar matproduktion har framtiden för sig och stämmer väl överens med kommunens vision, ”Vi leder hållbar utveckling”, säger Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande.

Med en landbaserad laxodling får svenska konsumenter tillgång till färsk, lokalt producerad lax utan miljögifter. Premium Svensk Lax kommer att använda dioxinfritt fiskmjöl och alger i foder. Miljöavtrycket minskas även genom kortare transporter och minskat matsvinn då laxen kan hålla sig färskare jämfört med den lax som importeras idag.

Cirkulär ekonomi

Region Värmland konstaterar:

– Genom att odla fisk på land avlastas våra vatten och ger därmed fiskebestånden större chans att få växa till sig. Med ny teknik i slutna kärl renas vattnet och därmed elimineras även smittorisken. Genom att alla produktionsled sker på en plats från kläckning till slakt och paketering innan leverans till kund minskas både transporter och utsläpp. Projektet syftar till en fullskalig cirkulär ekonomi.Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.