Landshövdingar i Värmland

Landshövdingar i Värmland

Sedan 1779 har Värmlands län haft 29 landshövdingar. Dessa 242 år betyder att genomsnittstiden för en landshövdings verksamhet i Värmland är drygt 8 år.

Längst tid på posten som landshövding har Johan Didrik af Wingård, som var son till biskopen Johan Wingård. Han blev överstelöjtnant och 1813 chef för artilleristaben. 1815 avslutade han sin militära bana när han utsågs till landshövding för Värmlands län.

Mot sin vilja inkallades han, på sin brors önskan, som chef för Finansdepartementet 1840. Han blev konsultativt statsråd 1842, och fick avsked 1843. Han utgav 1846 till 1850 sina memoarer i 12 band (!).

Johan Didrik adlades 1799 för faderns förtjänster. Vid sidan av sina uppdrag var han verksam som målare och tecknare och var en stor konstälskare.

1779–1788: Johan Abraham Hamilton

1788–1793: Johan Gustaf Uggla

1793–1802: Nils Nilsson Silfverskiöld

1802–1807: Arvid von Nolcken

1807–1809: Axel von Rosen

Johan Didrik af Wingård, 1778–1854

1809–1813: Olof af Wibeli

1813–1814: Elias von Eckstedt

1815–1840: Johan Didrik af Wingård – 25 år på posten

1840–1842: Carl Fredrik Hammarhielm

1842–1864: Hans Fredrik Oldevig – 22 år på posten

1864–1870: Carl Rudolf Ekström

1870–1873: Henrik Rosensvärd

1873–1885: Henrik Gyllenram

1885–1889: Henrik Adolf Widmark

1889–1901: Emil Adolf Malmborg

1901–1921: Gerhard Dyrssen – 20 år på posten

1921–1936: Abraham Unger

1936–1945: Ivar Vennerström

1945–1957: Axel Westling

1957–1967: Gustaf Nilsson

1967–1977: Rolf Edberg

1977–1990: Bengt Norling

1990–2002: Ingemar Eliasson

2002–2003: Björn Sandborgh (länsråd, tillförordnad landshövding)

2003–2004: Kerstin Wallin

2004–2012: Eva Eriksson

2012–2018: Kenneth Johansson

2019: Johan Blom (länsråd, tillförordnad landshövding)

från 2019: Georg Andrén


Fotp: Øivind Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *