I Ransäter finns en av landets största hembygdsgårdar

I Ransäter finns en av landets största hembygdsgårdar


Mangårdsbyggnaden, Hemmet, Soldattorpet och Skomakeriet. Det är några av museerna på Ransäters hembygdsgård.

Hembygdsgården i Ransäter är en av de största och finaste i Sverige. Vanligtvis är det full fart med stora evenemang under sommarhalvåret, men nu är allt inställt på grund av corona-pandemin.

Hembygdsgården är ändå väl värd ett besök för att få en inblick i hur livet såg ut i Värmland förr.
Det finns stora grönytor att umgås på, så det är ingen risk för trängsel i coronatider.

Ransäters hembygdsgård, vackert belägen vid Klarälvens västra strand, ägs och drivs av den lokala hembygdsföreningen i Ransäter. Föreningen bildades 1921.

Godsägare Fredrik Juhlin på Åmberg skänkte gården ”Öster Hea” till föreningen. Gården bestod av en mangårdsbyggnad från 1680-talet med tillhörande härbre och stenladugård. Dessa tre byggnader utgjorde från början hela Ransäters hembygdsgård.

Genom åren har hembygdsgården byggts ut till en av Sveriges största. Gamla hus har flyttats hit från bygden och nybyggnationer i gammal stil har resulterat i dagens 60 byggnader.


Alla dessa museer finns i Ransäter

Mangårdsbyggnaden 
är en parstuga från 1684 med tillhörande loftbyggnad och stenladugård. Dessa byggnader utgör hembygdsgårdens kärna och den övriga verksamheten har byggts upp kring dessa.
Hemmet 
visar i montrar med köksinteriörer från 1870 och framåt, på ett levande sätt, kvinnans viktigaste arbetsplats i äldre tid. Sömnadskonsten har också getts stort utrymme i detta museum.
Järnet
är en utställning som beskriver utvecklingen från den första stångjärnshammaren vid Ranån till den moderna järnindustri som finns i Munkfors i dag. Här visas också Bergslagens gruvdrift i ett modellmuseum.
Jordbruksmuséet
illustrerar främst jordbruket under senare delen av 1800-talet. Här finns redskap och maskiner i realistiska miljöer. Montrarna ger en inblick i de olika hantverkssysslor som hörde till jordbrukssamhället.
Skogsmuséet
presenterar på ett spännande sätt äldre tiders jakt, fiske och skogsbruk, som var livsviktiga komplement till de övriga näringarna.
Soldattorpet 
är en av socknens få bevarade. Här kan man se den indelte soldaten som packat sin ränsel för att bege sig till Kunglig Wermlands regemente på Trossnäs.
Skomakeriet 
visar hur man på självhushållningens tid måste kunna lite av varje. Här finns två uppsättningar skomakeriverktyg hämtade från gårdar i bygden.
Kaffemuséet 
innehåller ett stort antal kaffekoppar och kaffekannor från olika tider, skänkta av folket i bygden. Värmlands museum och Löfbergs Lila har varit till stor hjälp vid uppbyggnaden av utställningen.
Mormors garderob 
innehåller kläder från förr, både till vardags och till fest.
Handelsboden 
är en museal handelsbod från tiden kring förra sekelskiftet. Här kan du bland annat köpa hantverk eller en strut karameller. Handelsboden är endast öppen vid arrangemang eller efter överenskommelse.


Bilden: Museet Hemmet visar bland annat köksinteriör från 1870 och framåt. Foto: Ransäters hembygdsgård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *