Första covid-19-sprutan i Värmland

Det blev Lennart Gustafsson på Ruds trygghetsboende i Karlstad som blev förste värmlänning att få vaccinet mot covid-19.

Lena Hallgren, som är enhetschef på Ruds trygghetsboende, säger att de har fått cirka 200 doser av det vaccin som först anlände till Värmland, berättar tidningen Värmlandsbygden.

De närmaste veckorna kommer betydligt större antal doser att levereras till Värmland.

Vaccinationssamordnaren Anders Nordmark, Region Värmland:
– Vi börjar med de mest utsatta. Det är personer som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst.

Efter dessa grupper är det personer som är över 70 år samt övrig vård- och omsorgspersonal som står på tur.

Även andra personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka kommer också att få covid-19-vaccin – som erbjuds kostnadsfritt; i Värmland liksom i övriga Sverige.


Så här skriver Folkhälsomyndigheten första veckan i januari 2021:

Enligt lagen om register över nationella vaccinationsprogram ska alla vaccinationer mot covid-19 sedan den 1 januari 2021 registreras i det nationella vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten.

Förberedelsetiden för regionerna att sätta upp tekniska lösningar för registrering av vaccinationsuppgifter var relativt kort och detta har medfört att de flesta av regionerna har haft problem med att överföra vaccinationsuppgifter under första veckan i januari. Därför avvaktar Folkhälsomyndigheten med att publicera statistiken enligt vaccinationsregistret och samlar veckovis in uppgifter om antalet vaccinerade från regionerna.


Foto: Øivind Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *