Blott Värmland värmländska författare har

Blott Värmland värmländska författare harVärmland är känt för att vara ett berättelsernas landskap där många kända författare levt och verkat i århundraden.

De flesta tänker nog på Esaias Tegnér, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Nils Ferlin, Göran Thunström.

Mem landskapet har hyst så många fler författare genom åren. Alla inte lika välkända för gemene man, men väl författare i den värmländska berättartraditionen.

Värmlänningarna har ett speciellt sätt att vara och uttrycka sig på och de är kända för att vara munviga.

Så – hur många av dessa 20 författare kan du identifiera?Klicka på respektive bild så får du svaret.

[wp_quiz id=”628″]


2 thoughts on “Blott Värmland värmländska författare har

  1. Ja..va ska en säje? En får väl skämmes för ja klare bare en femtan uttå alle tjuge. Men dä va så rolit’ å göret, så ja får göre öm, å då blir dä ju inga göring alls å då kan ja få full pött på förste försöke!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.